kvkk

DR.ESER AĞAR MUAYENEHANESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİA) Veri Sorumlusu Ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dr.Eser AĞAR Muayenehanesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Işleneceği

Tıbbi İşlemlerin Gereği; Dr. Eser AĞAR Muayenehanesi olarak sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerin ve tıbbi işlemlerin gerektirdiği bazı bilgiler vardır örneğin yaş ve cinsiyete göre laboratuvar sonuçlarının referans aralıklarının belirlenmesi için,

Kanuni Zorunluluklar; Dr.Eser AĞAR Muayenehanesi olarak tabi olduğumuz kanunlarda öngörülen zorunluluk ve kanuni gerekçeler için

Sunmuş olduğumuz elektronik hizmetler; Dr. Eser AĞAR Muayenehanesi olarak hastalarımızın randevu tarihleri yaklaştığında ( isteğe bağlı olarak ) SMS ile bilgilendirme yapmak için

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; öncelikli olarak kurum olarak sunulan hizmetlerin ve faaliyetlerin kapsamında, ilgili işlemi tesis edecek olan kurum personelimizle, tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak, kayıt işlemlerinizin tamamlanmaları ve tarafınızla iletişime geçebilmek için paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel veriler, açık rıza kapsamında zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz, duyuruları yapabilmemiz ve hizmet verdiğimiz kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabilmesi, güvenli şekilde saklanabilmesi için, o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir.

  • Tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak tarafınıza yapılması gereken bilgilendirme ve duyuruların ulaştırılabilmesi adına adres bilgilerinizi kargo şirketlerine ve posta teşkilatına, elektronik ileti firmasına, yalnızca gönderi ve tebliğ amacı ile sınırlı olmak kaydı ile aktarabilmekteyiz.
  • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde, destek aldığımız danışmanlık firmalarının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlem ve sözleşmeler yapılmaktadır.
D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Dr.Eser AĞAR Muayenehanesinden şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinize erişme ve bu verileri isteme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 ’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) isteme hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızla ilgili olarak Dr.Eser AĞAR Muayenehanesinin info@eseragar.com mail adresine e-posta göndererek ya da 0850 360 06 05 nolu telefonu aramak sureti ile taleplerinizi iletebilirsiniz.


American Academy of Cosmetic Gynecologists üyesi olan ilk Türk doktordur. Estetik cerrahiye olan ilgisi nedeni ile 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles’a gitti. Genital bölge estetiği konusunda dünyaca ünlü Dr.Red Alinsod ile birlikte Labioplasti, Labium Majus Estetiği, Klitoris Estetiği, Himenoplasti, Vajinal Rejuvenation ve Vajinal Daraltma konusunda çalışmalar yaptı.

İletişim Bilgileri

Copyright© 2020 Dr.Öğr.Üyesi Eser AĞAR
Bu internet sitesi Dr.Eser AĞAR tarafından hazırlanmaktadır. Dr.Eser AĞAR herhangi bir beyana ya da bildiriye gerek olmaksızın sitede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu internet sitesi , içeriği ve uygulamaları ile sadece bilgilendirme amaçlı olup , herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.